IMG_0083

Det är många som inte tror att Bea existerar, eftersom hon aldrig är på några skidarrangemang. Nu var hon med i alla fall. Puss.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *