Synvilla

Om någon iakttog mig just nu skulle den kunna tro att jag sitter på biblioteket och koncentrera mig på nervernas omkopplingar i hjärnan. Egentligen ägnar jag min tid till att titta på synvillor. Ibland är det inte som man tror.

Är det olika storlek på damen i väst på de två bilderna?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *